Zadzwoń - zamów usługi lub zapytaj o ofertę

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Regulamin Sprzedaży "Karta Dużej Rodziny":

 1. Organizatorem systemu Sprzedaży "Karta Dużej Rodziny" zwanej dalej "SKDR", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. SKDR obowiązuje w okresie od dnia 11.04.2016 do odwołania.
 3. SKDR jest skierowana do:
  1. Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą wniosek na Usługę zawartą w jednym z cenników Usług Internetowych zwanych dalej Cennikiem, z wyłączeniem cenników w których Internet połączony jest z Telewizją, (UWAGA: SKDR nie łączy się z promocjami abonamentowymi i rzeczowymi zawartymi w poszczególnych cennikach, natomiast łączy się z promocją na montaż)
  2. Klientów, którzy zadeklarują minimalny okres wykorzystania Usługi na 12 pełnych, kalendarzowych miesięcy następujących po miesiącu, w którym podpisano umowę.
  3. Tylko dla nowych i dotychczasowych instalacji, jeżeli umowa dotychczasowa jest zdefiniowana jako "umowa na czas nieokreślony".
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z SKDR, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii Ethernet (kabel), WLAN (radio) lub FTTH (światłowód) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach SKDR Klient:
  1. otrzymuje 25% zniżki na Usługę dostępu do internetu jeśli posiada KDR,
  2. otrzymuje 35% zniżki na Usługę dostępu do internetu jeśli w dniu podpisania Umowy posiada KDR oraz rodzina liczy sobie czworo lub więcej dzieci w wieku do 18 lat lub w wieku do 25 lat jeżeli udokumentuje ono naukę w szkole lub szkole wyższej
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 8. AVES może skrócić czas trwania SKDR bez podania przyczyny.
 9. Z SKD jedna rodzina może skorzystać tylko raz na danym łączu AVES w tej samej lokalizacji.
 10. Więcej o KDR: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Księżyc Assistance

Unikaj nieprzewidzianych kosztów naprawy sprzętu.

Stała opieka nad komputerem klienta.

zobacz więcej

Antywirus G Data

Zabezpiecz się przed wirusami i innymi zagrożeniami z sieci.

Oferta dla Domu i Firmy.

zobacz więcej

Karta Dużej Rodziny

Sprawdź co możesz zyskać razem z całą rodziną.

Honorujemy wszystkie rodzaje kart.

zobacz więcej