INTERNET PRO (DOMKI)

Fiber To The Home

Księżyc Światłowód

Montaż tylko 199,00 zł.
200Mb/s

Księżyc Światłowód

Montaż tylko 149,00 zł.
500Mb/s

Księżyc Światłowód

Montaż tylko 99,00 zł.

Regulamin promocji "Internet PRO (domki)":

 1. Organizatorem promocji "Internet PRO (domki)" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 01.04.2019 do odwołania.
 3. Promocja jest skierowana do:
  1. Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą wniosek na usługę zawartą w Cenniku "INTERNET PRO DOMKI"
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii FTTH (światłowód w twoim domu) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach promocji:
  1. dla umowy na 24 miesięcy
   1. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 100down/5up Mb/s w cenie 59,00 brutto miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 199.00 zł brutto,
   2. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 200down/15up Mb/s w cenie 69,00 brutto miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 149.00 zł brutto,
   3. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 500down/20up Mb/s w cenie 89,00 brutto miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 99.00 zł brutto,
  2. oraz każdy klient, o którym mowa w pkt a może wykorzystać jako dodatkową premie:
   1. udostępniony do użytkowania Router Światłowodowy ze stałą gwarancją firmy AVES (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych przez żywioły np. uderzenie pioruna, zalanie płynem, przepięcie w instalacji elektrycznej, w takim przypadku klient pokrywa wartość naprawy lub zakupu sprawnego urządzenia)
   2. nieodpłatne usługi Księżyc-Assistance
  3. oraz każdy klient, o którym mowa w pkt a ppkt ii, może dodatkowo wykorzystać:
   1. premię w wysokości 100.00 zł na zakup w sklepie ksiezyc.pl, sprzętu sieciowego komunikacji bezprzewodowej lub przewodowej, oznaczonego jako sprzedaż premiowa,
  4. oraz każdy klient, o którym mowa w pkt a ppkt iii, może dodatkowo wykorzystać:
   1. premię w wysokości 200.00 zł na zakup w sklepie ksiezyc.pl, sprzętu sieciowego komunikacji bezprzewodowej lub przewodowej, oznaczonego jako sprzedaż premiowa.
 7. Wysokość udzielonych premii:
  1. dla ust. 6 pkt a wysokość udzielonych premii za montaż/aktywację stanowi różnica między kosztem montażu/aktywacji wynikającej z UMOWY PROMOCYJNEJ o ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU, a ceną premiową za montaż/aktywację odpowiednią dla wybranego pakietu.
 8. Router o którym mowa w ust. 6 pkt c ppkt i jest własnością firmy AVES Sp.z o.o. Wartość detaliczna w/w routera wynosi 500,00 zł brutto i będzie ona uwzględniona w przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie podlegających gwarancji, o których mowa w w/w pkt.
 9. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie usług internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 11. AVES może skrócić lub wydłużyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 12. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.